Night of the stormrider


Domů Historie Iced Earth Iced earth Night of the stormrider Burnt offerings Dark saga Days of Purgatory Something wicked this way comes Alive in Athens Demons & Wizards Horror show Tribute to the gods Dark Genesis Glorious burden The blessed & The damned

zpět na stránku Iced Earth

 

        Druhý pokus Iced Earth vytvořit album s tajemným a děsivým příběhem  ukazuje životní příběh muže, který je zrazen svým náboženstvím a ve vzteku se od něho odvrací. Sahají po něm temné síly a snaží se ho využít jako nástroj smrti a zničení Země. Přesto všechno, on nelituje svých skutků a poté, co dojde na konec, lhostejně příjme svůj osud, totiž strávit zbytek věčnosti v pekle.

 

sestava:

Jon Schaffer - kytara, zpěv

Dave Abell - basa

Randal Shawver - sólová kytara

John Greely - zpěv

Richey Secchiari - bubny

 

hostující klávesisté - Kent Smith a Roger Huff

 

seznam stop:

 

1. Angels holocaust

2. Stormrider

3. The path I choose

4. Before the vision

5. Mystical end

6. Desert rain

7 .Pure evil

8. Reaching the end

9. Travel in stygian

 

1. Angels Holocaust (4:52)
Music: Schaffer / Lyrics: Schaffer

As I walk through the blackened forest
Thoughts of hate and anger fill my soul
The charred remains of the holy rollers
Scream repentance though it's far too late

I fight back the laughter at what I see
The suffering healers false destined prophecy

He didn't think yesterday of the end of his life
The brainwashed fools born again of a thousand lies

Hate filled screams break the silence
Terrifying dreams filling up your head
Blasphemy thrusting out, in the masses it reigns
The mask of hypocrisy is slowly unveiled

Fear the angels holocaust, they're screaming
Dreams of pain forever entering your head
Death and hatred loathing, on mankind it feeds
Earth is dead and gone now, we've brought it to an end

For the last time I've been betrayed
Never again will I subject myself to this hypocrisy
Something is drawing me to the other side
Only time will tell my true destiny


2. Stormrider (4:47)
Music: Schaffer, Shawver / Lyrics: Schaffer

As I travel through the astral plains
I see the break ahead
As though the sky has burst in flames
Before the storm I dread
Lightning breaks across the sky
Blackish blue at night
Riders ride on dismal clouds
I scream at heavens light

Storming demons travel through the night
The time is almost here
I lay in a jacket of steel
My scream no one hears

I can feel the storm approaching
The pain is its' reality
The death I breathe is in the air
I feel no more, no longer care

The trumpets sound as I break free
This vision I see just can't be me
What is this that I have done
Why am I the chosen one

Fight on, grab on
Stormrider
Stormrider

Now the rider rides through the night
The time is almost here
As I lay wrapped in steel
My scream no one hears

Help me, through this hell inside
My life's my own, it's my pride
Carry on my solid dream
Save me from this horrid scream

Fight on, grab on
Stormrider
Stormrider


3. The Path I Choose (5:52)
Music: Schaffer, Shawver / Lyrics: Schaffer

During the last rays of the sacred moon
I walk the desolate terrain cold and all alone
The rider came to me a black tornado, a violent mass
The cloud of evil rose, now I'm marked for all time

Temptation befell me
Darkness is calling for me
This is the path that I choose
This is the path that I choose

Forced power besieged in me
Showing visions of what will be
Now obsessed with my fate
I must go forth and conquer

The chosen one to lead the pack
This boiling hate has risen
From the depths of my blackened heart
This madness is my destiny

Temptation befell me
Darkness is calling for me
This is the path that I choose
This is the path that I choose


4. Before the Vision (1:35)
Music: Abell, Shawver / Lyrics: Schaffer

Oh, God, am I going crazy
What is happening to me, I need some answers
I've been chosen by the darkest force in nature
But why, why me?

Call of the spirits:
Go now, into the plains
Seek out, the answers you'll find
Visions will be shown to you
At night by the lit desert moon

Be strong, ride forth in pride
Our destiny, lies in your hands
Visions will be shown to you
You're truly his chosen one


5. Mystical End (4:44)
Music: Schaffer / Lyrics: Schaffer

On the plains of the desert
A murmured cry was heard
From the echoes of a wind song
Singing of a word

The word of the land begotten
Is very seldom taught
To natives of the desert
Which tribes of old have sought

Way up in the sky the sun is burning bright
All the natives screaming, screaming to be free
The teachings of a wasted life and a darker death
The burning sun is turning black falling from the sky

As the moon fades away
And the sun turns black
The darkest fall from the sky
Prepared for their attack
In the dawning hour
The doom and destruction begins
Inside the natives minds
It seems it never ends
At once the sun turns back
And the battle stops
Everyone's in grave danger
Except for those of the dead
For the one who shall deceive us
Is the one...

On the day of the night things were always well
But on the night of the light all night things fell
Thrown into the pit you hear the natives scream
The legend lives on in the Sun God's eye


6. Desert Rain (6:56)
Music: Schaffer, Abell / Lyrics: Schaffer

The sympathy in my mind is growing cold
Life is like the burning sand so I'm told
The time is coming near when solitude appears
Take the chains of oppression away

Through the sands of time I'm marching on
The blistering rays of hate strengthen me
The violent mass has shown my destiny
Does all of this justify the rage inside

The desert rain is changing me
It's called on me to rise

A world of hate and malice
Yes, that's the way it seems
The hour glass is running out
The serpent rides with me

We shall rise and conquer
Crushing all that's weak
All that's light is burning out
The serpent rides with me

The desert rain is changing me
It's called on me to rise


7. Pure Evil (6:33)
Music: Schaffer, Shawver / Lyrics: Schaffer

Cannons pound into the night
Angels soar into the sky
The battle rages on
Deliverance unholy one

The seeds of hate fly tonight
Good and evil light the sky
Another vision from inside
I know it's wrong I can't deny

For seven years I have reigned
In this damned and desolate hell
Now I've lived the masters vengeance
It saved me from myself

We paint the sky with blood tonight
Setting free the damned to fight
The whore of Babylon is here
The end of the storm is near

Pure evil
Feel the pain from the jackals wrath
Pure evil
Dance in flames for the final quest

Hear the ghost of violence
Fear the God of detriment

The land on earth is soaked with blood
Hear the screams of the helpless ones
Axes yield and daggers fly
Ripping through all flesh in sight

We paint the sky with blood tonight
Setting free the damned to fight
The whore of Babylon is here
The end of the storm is near

Pure evil
Feel the pain from the jackals wrath
Pure evil
Dance in flames for the final quest


8. Reaching the End (1:11)
Music: Schaffer / Lyrics: Schaffer

Now I feel that I've reached the end
And the end of my quest is close at hand
What have I done
I've reached the end
And as my life slowly fades away
There's not one single thing that I'd change
What have I done
I've reached the end


9. Travel In Stygian (9:31)
Music: Schaffer / Lyrics: Schaffer

Through the flames I watch
As you plead on your knees
The reaper awaits

The ride that you take
Through the lake, lake of flames
Will decide your fate

Was all of it worth eternal pain
The path you chose to live in vain
The river Styx is calling your number
The hot winds of Hell breathe your name

On the night that it came to me
It was like nothing I'd ever seen
A vision darker than death itself
A violent cloud straight from the depths of hell
And that's when I saw my destiny
As it approached I was frozen still
I couldn't move, couldn't scream for help
Out of the darkness it reached for me
And that's when it planted the evil seed
And that's when I saw my destiny

Travel in Stygian
The damned scream my name
Travel in Stygian
I can't repent it's too late
Travel in Stygian
Hot winds blow upon me
Travel in Stygian
No remorse it's too late

The henchman awaits you
Yes that's right, step aboard
We have a very long journey
You owe us
You got what you wanted
In your mortal life
Now your soul is in our grasp
It's time

Riding on the hot winds of hell
Traveling down in the ship of pain
I chose this fate no turning back
The river Styx has called for me.

1. Holocaust andělů


Když jsem kráčel očerněným lesem
Plnily mou duši myšlenky nenávisti a vzteku
Spálené ostatky svatých obvazů
Křik lítosti, ačkoli je už příliš pozdě

Zaháněl jsem smích nad tím, co jsem viděl
Léčitelé utrpení klamaly předurčeným proroctvím

Včera nemyslel na konec svého života
Blázni s vymytými mozky se znovu zrodily s tisíce lží

Dostavovala se nenávist, křik páral ticho
Hrozné sny naplňující tvou mysl
Prosazovalo se rouhání, vládne masám
Maska pokrytectví je pomalu odkrývána

Boj se holocaustu andělů, křičí
Bolestivé sny vstoupí navždy do tvé hlavy
Smrt a nenávist, živý se na lidské rase
Země je teď mrtvá, je to minulost, přivedli jsme ji do záhuby

Naposledy jsem byl zrazen
Už nikdy se nepodrobím této přetvářce
Něco mě táhne na druhou stranu
Pouze čas prozradí můj pravý osud


2. Jezdec na bouři


Když jsem cestoval astrálními pláněmi
Viděl jsem před sebou zlom
Jakoby nebe puklo v plamenech
Před bouří, které se obávám
Blesky řádí po celém nebi
Načernalá modř v noci
Jezdci jedou na chmurných mracích
Křičím na nebeské světlo

Bouřlivý démoni cestují nocí
Ten Čas je téměř zde
Ležím v železné bundě
Nikdo neslyší můj křik

Cítím, jak se bouře blíží
Ta bolest k ní prostě patří
Ve vzduchu je smrt, cítím ji
Necítím nic jiného, už je mi to jedno

Znějí trubky jak se osvobozuji
Ta vize, kterou vidím, to nemůžu být já
Co jsem to jen udělal
Proč jsem já Ten Vyvolený?

Bojuj dál, dál uchvacuj
Jezdče na bouři
Jezdče na bouři

Jezdec jede nocí
Ten Čas je téměř zde
Protože ležím zabalený v železe
Nikdo neslyší můj křik

Pomož mi z tohoto vnitřního pekla
Můj život patří mě, je to má pýcha
Přetrvej, můj důležitý sne
Ochraň mě od toho hrozného řevu

Bojuj dál, dál uchvacuj
Jezdče na bouři
Jezdče na bouři


3. Cesta, kterou si zvolím


Za posledních paprsků posvátného měsíce
Kráčím pustou krajinou, chladný a zcela opuštěný
Přistoupil ke mně jezdec, černé tornádo, ztělesněné násilí
Mrak růže zla, od teď jsem navždy poznamenaný

Postihlo mě pokušení
Temnota si mě žádá
To je ta cesta, kterou si zvolím
To je ta cesta, kterou si zvolím

Obléhá mě vnucená síla
Ukazuje mi vidiny toho, co bude
Posedlý svým osudem
Musím jít dál a dobývat

Vyvolený, vedoucí stáda
Žhavá nenávist povstala
Z hlubin mého očerněného srdce
Tohle šílenství je můj osud

Postihlo mě pokušení
Temnota si mě žádá
To je ta cesta, kterou si zvolím
To je ta cesta, kterou si zvolím


4. Před vidinou


Ó bože, jsem snad blázen?
Co se to se mnou děje, potřebuji odpovědi
Byl jsem vybrán nejtemnější silou v přírodě
Ale proč? Proč já?

Volání ducha:
Jdi do planin
Pátrej, najdeš odpovědi
Zjeví se ti vidiny
V noci za světla měsíce

Buď silný, postupuj pyšně vpřed
Náš osud je ve tvých rukou
Zjeví se ti vidiny
Jsi opravdu vyvolený


5. Záhadný konec


Na pouštních pláních
Byl slyšet tlumený pláč
Z ozvěn písně větru
Zpěv slova

Slovo zplozené zemí
Je to velmi vzácný úkaz
Pro pouštní domorodce
Jejichž pradávné kmeny o něj usilovali

Vzbuď se v nebi, slunce jasně září
Všichni domorodci křičí, křičí za svobodu
Učení zmařených životů a temné smrti
Pálící slunce černá, padá z oblohy

Jak mizí měsíc
A slunce černá
Nejtemnější sestupují z oblohy
Připraveni na útok
V hodině rozbřesku
Zkáza a ničení začíná
V myslích domorodců
To vypadá, že to nikdy neskončí
Najednou slunce zčernalo
A bitva se zastavila
Každý je ve smrtelném nebezpečí
Krom těch již mrtvých
Pro toho, kdo nás oklame
Je jen jedno…

V dni nočních věcí bylo vše v pořádku
Ale v noci světla všechny ty noční věci padly
Vrženi do jámy, slyšíš křik domorodců
Legenda žije dál a oku boha slunce


6. Pouštní déšť


Soucit v mé mysli pomalu chladne
Život je jako hořící písek, tak mi to říkali
Čas se naplňuje když se objeví osamělost
Odstraň řetězy útlaku

Pochoduji písky času
Žhavé paprsky nenávisti mě posilují
Ztělesněné násilí mi ukázalo můj osud
Ospravedlňuje tohle všechno tu zuřivost uvnitř?

Pouštní déšť mě mění
Byl použit, abych povstal

Svět nenávisti a zlovůle
Ano, tak to vypadá
Čas vypršel
Hadi jedou se mnou

My povstanem a budem dobývat
Ničit všechny ty slabé
Ty, jejichž světlo vadne
Hadi jedou se mnou

Pouštní déšť mě mění
Byl použit, abych povstal


7. Čiré zlo


Děla buší do noci
Andělé se vznášejí v obloze
Bitva stále zuří
Vysvobození nesvatých

Nocí létá sémě nenávisti
Dobro a Zlo osvětlují oblohu
Další vnitřní vidina
Vím, že je to špatně, nemohu vzdorovat

Vládnul jsem sedm let
V tomto zatraceném a pustém pekle
Teď žiju pánovou pomstou


Dnes v noci barvíme oblohu krví
Osvobozujme zatracené, aby mohli bojovat
Babylónská děvka je tu
Konec bouře se blíží

Čiré zlo
Pociť bolest šakalího hněvu
Čiré zlo
Tanči v plamenech poslední žádosti

Slyš ducha násilí
Boj se boha úkoru

Pozemská zem je prosáklá krví
Slyš křik bezbranných
Sekery sviští a dýky létají
A trhají všechno maso v dosahu

Dnes v noci barvíme oblohu krví
Osvobozujme zatracené, aby mohli bojovat
Babylónská děvka je tu
Konec bouře se blíží

Čiré zlo
Pociť bolest šakalího hněvu
Čiré zlo
Tanči v plamenech poslední žádosti


8. Dosahujíc konce


Nyní cítím, že jsem dosáhl konce
A konec mého pátrání je na dosah
Co jsem to udělal?
Dosáhl jsem konce
A můj život pomalu uvadá
Neexistuje jedna jediná věc, kterou bych změnil
Co jsem to udělal?
Dosáhl jsem konce


9. Cestovat v podsvětí


Plameny, co pozoruji
Jak prosíš na kolenou
Smrtka čeká

Jízda, kterou jedeš
Jezerem, jezerem ohně
Rozhodne tvůj osud

Stálo to za všechnu tu věčnou bolest
Cesta, kterou si zvolil, znamená žít v marnosti
Řeka Styx volá tvé číslo
Žhavé větry pekla chroptí tvé jméno

Té noci, kdy to ke mně přišlo
Nikdy jsem nic takového neviděl
Vize temnější než sama smrt
Mrak násilí přímo z hlubin pekla
A tehdy jsem uzřel svůj osud
Jak se to blížilo, byl jsem jak přimrzlý
Nemohl jsem se hýbat, nemohl jsem křičet o pomoc
Sáhlo si to pro mě z temnot
A tehdy to zaselo sémě zla
A tehdy jsem uzřel svůj osud

Cestovat v podsvětí
Zatracení křičí mé jméno
Cestovat v podsvětí
Nemohu se kát, je příliš pozdě
Cestovat v podsvětí
Žhavé větry na mě vanou
Cestovat v podsvětí
Žádné slitování, je příliš pozdě

Lokaj tě očekává
Ano, tak je to správně, nastup na palubu
Čeká nás velmi dlouhý výlet
Jsi nám zavázán
Máš cos chtěl
Ve svém smrtelném životě
Teď pevně svíráme tvou duši
Nadešel čas

Jedu na žhavých větrech pekla
Cestuji na palubě lodi bolesti
Zvolil jsem si tento osud, není návratu
Řeka Styx mě zavolala