Iced earth


Domů Historie Iced Earth Iced earth Night of the stormrider Burnt offerings Dark saga Days of Purgatory Something wicked this way comes Alive in Athens Demons & Wizards Horror show Tribute to the gods Dark Genesis Glorious burden The blessed & The damned

zpět na stránku Iced Earth

 

 

sestava:

Jon Schaffer - guitar

Randy Shawver - guitar

Gene Adams - vocals

Dave Abell - bass

Mike McGill - drums

 

seznam stop:

 

1. Iced earth

2. Written on the walls

3. Colors

4. Curse in the sky

5. Life and death

6. Solitude - instrumentální

7. Funeral - instrumentální

8. When the night falls

 

1. Iced Earth (5:22)
Music: Schaffer / Lyrics: Schaffer

What do I see
On the icy plains
The desolate one
It's my terrain
The wind it blows cold
Howling my name
I am the king
The king of this waste
Can't you see this barren land
Lain to waste
Ravaged, scorched, yet frozen
From your neglect
I am the formless one
I came to save
You are the chosen ones
You'll be my slaves
I stand on the glacier
Above it all
Watching them crumble
Watching them crawl
Iced Earth has risen
Nature will fall
Death and destruction
Mark them or fall
Can you feel the madness here
Drawing you all too near
Earth, fire, water and air
Save yourselves from despair
We are together now
Crush the cowards, do it now
End the light, end the one
We have come to save
the young ones
So on an on
The story goes
Destroying yourselves
The pain it shows


2. Written on the Walls (6:06)
Music: Schaffer, Shawver, Abell, Adam / Lyrics: Adam

One the night the darkness fell
Across the naked land
A demon force was summoned up
From the bowels of hell
The stench of death grew thick that night
We knew it was the end
We run to find a place to hide
The land was raped and bare
The wind it blows a eerie cold
A fog that never lifts
Their tears will flood the land tonight
And the thunder's drowned by screams
As I lay here
Freezing veins of ice
What will be for me
What will be the price
Is it what they say
Is it written on the walls
Why can't we stop
This shattered worlds' fate
Why didn't we try at all
Armageddon town life is gone
We knew it was the way
Written down so long ago
Implanted in our minds
Our fathers told us of this hell
They read it on the walls
It's written on the walls
It's written on the walls
The frightened children know not why
And no one will explain
We've brought it all upon ourselves
An ending to this world
Forgiveness for your soul you pray
But it's written on the walls


3. Colors (4:50)
Music: Schaffer, Shawver / Lyrics: Schaffer

Walking in the subway
Alone late at night
New York City gangs
Everywhere in sight
Your fell their anger upon you
You feel their hateful eyes
Walk a little faster now
You're fighting for your life
As they walk on closer
Their eyes burn down your back
You feel a thousand cries
Not prepared for their attack
A mission bell sent sign
A sign that you board soon
You've come this far, no turning back
We hope you make it too
Don't expect, sympathy
We don't know, the word
Your walked my turf, insanity
But in this place you die
Your life is wasted
Your blood is tasted
As it drips down the blade
You didn't make it
You couldn't take it
You walked the subway you paid
Your money's gone
Your clothes they're torn
You're lying in a pool of blood
You know you're leaving
We watch you grieving
But in this place you die
Don't expect sympathy
We don't know the word
You walked my turf, insanity
But in this place you die


4. To Curse the Sky (4:41)
Music: Schaffer, Shawver / Lyrics: Schaffer

How much hate
Can one man feel
When his kingdom is crumbling
How much pain
Can one man take
When his future is melting
Eyes of fire blast his brain
Cursing heaven and hell
Nothing barred just asking why
No answers to be heard
Fire eyes, curse the skies
Thanks maker for questions unanswered
Falsify, disposition died
You detest the faker
Eyes, lies
I curse the skies
Tell me something
Tell me why
Terror reigns, I'm in pain
Why, why, I curse the sky
Tattered times and brainwashed minds
Cluttering up his thinking
Boiled hate just can't wait
There's no more self control
Eyes, lies
I curse the skies
Tell me something
Tell me why
Terror reigns, I'm in pain
Why, why, I curse the sky


5. Life and Death (6:07)
Music: Schaffer, Shawver / Lyrics: Schaffer

I came into this world
A screaming infant
Forced entry into this life
As I grow the pain sustains
Deep inside my soul
Visions come and visions go
But hate will never leave me
As I grow the pain sustains
Deep inside my soul
Visions come and visions go
But hate will never leave me
Life and death never again
I shall not return
Soul sucking pious man
I shall not return
The reflection, an aging soul
My body's old and cracked
Death soon will be with me
Coldness, inactive pain
Soul sucked at the speed of light
Trapped in someone else
No please not again
Evil reincarnated
The cycle's spun once more
Soul sucked at the speed of light


6. Solitude (1:44)
Music: Schaffer, Shawver

Instrumental


7. The Funeral (6:15)
Music: Schaffer, Shawver

Instrumental


8. When the Night Falls (9:01)
Music: Schaffer / Lyrics: Schaffer

Look, out in the distant sky
Open, up your weakened minds
Feel, what's in store for you
The jackals howling at the moon
See, the curtain of the night
Falling, down into your life
Doom, is headed straight for you
The night comes shining through
Join us in our never ending journey
Into the burning lake of fire
Let us fill your helpless soul
Fill it with sweet desire
When the night falls
When the moon's full
Recall, the look in their eyes
The sign of hat, it burns
They've come for us, but we'll fight
Till death
Hypnotizing, paralyzing
Brings me to my knees
Tantalizing suicide
Drives me to the edge
When the night falls, when death crawls
Frozen in my sleep
Rippers slashing, terror laughing
Numbers burning deep
Join us in our never ending journey
Into the burning lake of fire
Let us fill your helpless soul
Fill it with sweet desire
When the night falls
When the moon's full

Ledová země


Co to vidím
Na ledových planinách
Opuštěný
To je mé území
Vane chladný vítr
Vyje mé jméno
Já jsem král
Král této pustiny
Nevidíš tu neúrodnou zem
Odsouzenou k promarnění
Zničenou, vyprahlou, přesto zmrzlou
Z tvého přehlížení
Já jsem beztvarý
Přišel jsem zachránit
Vy jste vyvolení
Budete mí otroci
Stojím na ledovci
Nad tím vším
Dívám se, jak se drobí
Dívám se, jak se plazí
Ledová země povstala
Příroda povstane
Smrt a destrukce
Označ je nebo padni
Cítíš to šílenství tady
Táhne vás to všechny moc blízko
Zem, oheň, voda a vzduch
Zachraňte se před zoufalstvím
Teď jsme spolu
Rozdrť zbabělce, udělej to hned
Ukonči to světlo, ukonči jednoho
Přišli jsme zachránit
Mladé
A tak dále a tak dále
Příběh pokračuje
Ničí vás
Bolest to ukazuje


Psáno na zdech


Jedné noci padla temnota
Přes obnaženou zem
Démonická síla byla přivolána
Z útrob pekla
Zápach smrti té noci zesílil
Věděli jsme, že je konec
Běželi jsme najít si úkryt
Zem byla znásilněná a holá
Vál děsivě chladný vítr
Mlha co se nikdy nezvedne
Jejich slzy dnes v noci zaplaví krajinu
A hrom zaniká v křiku
Jak tu ležím
Žíly promrzlé ledem
Co se mnou bude?
Co to bude stát?
Je tohle to, co říkají?
Je to psáno na zdech?
Proč nemůžem zastavit
zhoubu tohoto zničeného světa?
Proč jsme to ani nezkusili?
Armageddon, městský život skončil
Věděli jsme, že to tak dopadne
Bylo to již dlouho napsáno
Implantované v našich myslích
Naši otcové nám říkali o tomto pekle
Četli to na zdech
Je to psáno na zdech
Je to psáno na zdech
Vystrašené děti nevědí proč
A nikdo jim nevysvětlí,
že jsme si to všechno způsobili sami
Konec tohoto světa
Odpuštění pro tvou duši, za které se modlíš
Ale je to psáno na zdech


Barvy


Kráčím metrem
Sám, pozdě v noci
New Yorské městská gangy
Všude nadohled
Cítíš na sobě jejich vztek
Cítíš jejich oči plné nenávisti
Jdi o něco rychleji
Bojuješ o život
Když se přibližují
Jejich oči ti propalují záda
Slyšíš tisíc nářků
Nepřipraven na jejich útok
Zvonec zvoní
Znamení, že budeš brzy na prkně (tedy tuhý)
Zašel jsi daleko, není návratu
Taky doufáme, že to zvládneš
Nečekej sympatie
Neznáme to slovo
Vstoupil jsi na můj trávník, šílenost
Na tomto místě zemřeš
Tvůj život je zmařen
Tvá krev je prolita
Jak kape po ostří
Nezvádl’s to
Neměl’s na to
Kráčel si metrem, zaplatil si
Tvé peníze jsou pryč
Tvé šaty jsou roztrhané
Ležíš v kaluži krve
Víš, že umíráš
Sledujem tvé trápení
Taky doufáme, že to zvládneš
Nečekej sympatie
Neznáme to slovo
Vstoupil jsi na můj trávník, šílenost
Na tomto místě zemřeš


Zaklít oblohu


Kolik nenávisti
Může jeden člověk cítit
Když se drobí jeho království
Kolik bolesti
Může jeden člověk snést
Když se jeho budoucnost rozplývá
Ohnivé oči probleskují jeho myslí
Proklínajíc nebe i peklo
Nic není nemožné, jen se ptáš proč
Nepřicházejí žádné odpovědi
Ohnivé oči proklínají nebe
Díky stvořiteli na nezodpovězené otázky
Padělání, rovnováha zemřela
Nenávidíš podvodníka
Oči, lži
Proklínám nebe
Řekni mi něco
Řekni mi proč
Vládne hrůze, vše mě bolí
Proč, proč proklínám nebe
Časy na nic a vymyté mozky
Blokují jeho myšlení
Vroucí nenávist nepočká
Už neovládá sám sebe
Oči, lži
Proklínám nebe
Řekni mi něco
Řekni mi proč
Vládne hrůze, vše mě bolí
Proč, proč proklínám nebe


Život a smrt


Přišel jsem na tento svět
Křičící kojenec
Vynucený vstup do tohoto světa
Jak rostu, bolest přetrvává
Hluboko uvnitř mé duše
Vize přicházeli a zase odcházeli
Ale nenávist mě nikdy neopustí
Jak rostu, bolest přetrvává
Hluboko uvnitř mé duše
Vize přicházeli a zase odcházeli
Ale nenávist mě nikdy neopustí
Život a smrt, nikdy znova
Už se nevrátím
Duše-vycucávající zbožný muž
Už se nevrátím
Odraz, stárnoucí duše
Mé tělo je staré a nemocné
Brzy si pro mě přijde smrt
Chlad, nečinná bolest
Duše vycucnutá rychlostí světla
Uvězněn v někom jiném
Ne, prosím, už ne
Zlo se převtělilo
Cyklus se znova roztočil
Duše vycucnutá rychlostí světla


Osamělost


instrumentální


Pohřeb


instrumentální


Když padne noc


Podívejte se na dalekou oblohu
Otevřete své oslabené mysli
Pociťte, co v sobě skrýváte
Šakali vyjí na měsíc
Spatřte oponu noci
Vpadajíc do tvého života
Zhouba míří přímo na tebe
Noc prosvítá
Připoj se k nám na našem nekonečném putování
Do hořícího jezera ohně
Nech nás naplnit tvou bezbrannou duši
Naplnit sladkou touhou
Když padne noc
Za úplňku
Vybav si ten pohled v jejich očích
Znamení čapky, hoří
Přišli si pro nás, ale my budem bojovat
Na život a na smrt
Hypnotizující, paralyzující
Sráží mě na kolena
Mučící sebevražda
Tlačí mě na hranu
Když padne noc, když se plazí smrt
Zmrazen ve spánku
Rozparovač drásá, zděšení se vysmívá
Čísla se propalují
Připoj se k nám na našem nekonečném putování
Do hořícího jezera ohně
Nech nás naplnit tvou bezbrannou duši
Naplnit sladkou touhou
Když padne noc
Za úplňku